welkomindex.html
projectenprojecten.html
foto’sfotos.html
beeldend werkcollages.html
contactcontact.html

Hedendaags Archeologisch Onderzoek:

Occupy Rotterdam


Het eerste onderzoek naar hedendaagse archeologie in Nederland wordt door BAT uitgevoerd. Sinds december 2011 onderzoek ik Occupy Rotterdam. Het doel is om na te gaan of het beeld dat in de media geschetst wordt van Occupy klopt of bijstelling nodig heeft. Daarnaast wordt de relatie tussen de Occupiers en materiële cultuur beschouwd. Hedendaagse archeologie bevindt zich op het raakvlak van verschillende disciplines, dit komt naar voren in de gebruikte methodiek, waarbij interviews, foto's, tekenen, observeren, participeren en het registreren van materiële cultuur samengaan. BAT beschouwt Occupy  als een belangrijk cultureel fenomeen. Wij zien de noodzaak voor archeologisch onderzoek in de aanwijzing dat zodra Occupy Rotterdam veranderd dit geen directe fysieke sporen achterlaat in het landschap. BAT hoopt met dit onderzoek de protestbeweging Occupy Rotterdam beter te doorgronden en dit vast te leggen voor de toekomst.

Alle beelden en teksten op deze site zijn het intellectueel eigendom van marjolijn kok; zij zijn vrij te gebruiken onder de creative commons license.

volgendewonderous.html
publicaties tentoonstellingpublicaties.html
vorigeboekjes.html